حیطه های کاربرد


نواحی کسب و کار

بوسیله AuraPorta براحتی می توان هر فرآیندی را مکانیزه نمود. لیست ذیل شامل مهم ترین نواحی کسب و کار هر سازمان است که می توانند بوسیله AuraPortal سازماندهی، مدیریت و کنترل شوند.

 • مدیریت ارتباط با مشتری: شامل عملیات بازاریابی، تحلیل فرصت، پیشنهادات و سفارشات، مرکز تماس، خدمات فروش پستی و ...
 • مدیریت ارتباط با تأمین کننده: تأیید و استخدام تأمین کنندگان، ارتباط با تأمین کنندگان، برون سپاری و تدارکات الکترونیکی و ...
 • مدیریت زنجیره تأمین: برنامه ریزی، نظارت، تولید، حمل و نقل، برگشت و...
 • مدیریت مالی: مدیریت هزینه، مدیریت بودجه، تحلیل ریسک، مدیریت سرمایه و ...
 • برنامه ریزی تولید:  مدیریت سفارشات، مدیریت برگشت، مدیریت تأمین و...
 • پروژه ها و هزینه ها: برنامه ریزی، اجرا، کنترل، تحلیل نتایج و...
 • مدیریت منابع انسانی: مدیریت کارکنان، ارزیابی و کنترل، مدیریت غیبت و اضافه کاری، انتخاب و استخدام کارکنان، سلامت شغلی، جریان های اطلاعاتی، آموزش و توسعه و ...
 • تعهدات: استاندارد ISO، محیط زیست، ایمنی شغلی، امنیت اطلاعات، امنیت داده، بهداشت، EFQM، CMMI و...
 • و...

حوزه های کاربرد

Auraportal یک راه حل انعطاف پذیر است که می تواند فرآیند های هر سازمان و شرکتی را بدون در نظر گرفتن حوزه فعالیت آنها بهینه کند و در حال حاضر در تمامی بخش های اقتصادی و سازمان های بزرگ و کوچک نصب شده است. در واقع auraPortal بطور ویژه در سازمان ها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که در هر یک از خوزه های زیر فعالیت می کنند، قابل نصب بوده و موجب ارتقای سازمان می گردد :

 •     سازمان های دولتی ( Adminstration )
 •     اتحادی ها ( Associations )
 •     شرکت های مشاوره ( Business Consulting )
 •     آموزش (Education)
 •     انرژی ( Energy & Utilities)
 •     مهندسی ( Engineering )
 •     خدمات مالی ( Financial Services)
 •     بیمه  ( Insurance)
 •     سلامت (Healthcare)
 •     تولید  ( Manufacturing)
 •     خدمات ( Services)
 •     ساخت و ساز ( Real State)
 •     نرم افزار ( Software )
 •     حمل و نقل و تجارت ( Transport & Trading )
 •     عمده فروشی و خرده فروشی ( Wholesale & Retail )
 •     ارتباطات ( Telecom)
 •     کشاورزی ( Farming )