مطالب کاربردی


قابلیت ها

AuraPortal  نرم افزاریست که بستری را برای طراحی و اجرا فرایند های کاری با هر درجه ای از پیچیدگی و بدون نیاز به کد نویسی ارائه میدهد

در اینجا به توضیح مختصری در مورد قابلیت های اصلی  AuraPortal میپردازیم.برخی از این قابلیت ها عبارت اند از:

مدیریت پویای پرونده

گروه فیلد و بخش عملیات

ساختار داده MDM

 خروجی موبایل و ...

ادامه مطلب


حیطه های کاربرد

Auraportal یک راه حل انعطاف پذیر است که می تواند فرآیند های هر سازمان و شرکتی را بدون در نظر گرفتن حوزه فعالیت آنها بهینه کند و در حال حاضر در تمامی بخش های اقتصادی و سازمان های بزرگ و کوچک نصب شده است. در واقع auraPortal بطور ویژه در سازمان ها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که در هر یک از خوزه های زیر فعالیت می کنند، قابل نصب بوده و موجب ارتقای سازمان می گردد. همچنین میتوان هر فرایندی را به راحتی مکانیزه نمود

 

ادامه مطلب


وجوه تمایز

AuraPortal وجوه قابل تمایزی با نرم افزاهای مشابه دارد از جمله این تفاوت ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد

رکرورد های قابل خصوصی سازی

توجه به کاربر های حرفه ای

بدون نیاز به برنامه نویسی

صد در صد مبتنی بر وب

ادامه مطلب