خدمات و پشتیبانی
شرکت فراگستر آیوت همواره تلاش داشته است تا بر رضایت مشتریان خود بیفزاید.در این راستا خدمات مابه روش های توصیه شده در رویکرد جهانی طراحی و ارائه میگردد.و پیری از روش های مدون  در حوزه های استقرار ,آموزش و خدمات پس از فروش محصولات نرم افزاری این شرکت همواره به عنوان یک اصل غیر قابل عدول شناخته میشود.

پس از انتخاب یک محصول خوب,بزرگترین دغدغه مشتریان خدمات پس از فروش و یا همان نگهداری و پشتیبانی نرم افزار است.شرکت فراگستر آیوت خدمات پشتیبانی را به عنوان یکی از مراحل اصلی چرخه حیات محصول و پل ارتباطی پایدار با مشتریانش میداند.و همواره مجموعه شرکت تمام تلاش خود را به کار گرفته است که تا با رفع ابهامات و مشکلات,شرایط لازم را برای استفاده کامل تر مشتریان از راهکارها و امکانات نرم افزار فراهم  آورد.