مزایای ایجاد شده برای کارمندان


استفاده از بستر سیستم‌ساز برسا برای تولید نرم‌افزارهای سازمانی و یا انجام پروژه‌های نرم‌افزاری تحولات نوینی را برای کاربران به همراه آورده است که معمولا در روش‌های سنتی تولید نرم‌افزار غیرقابل تصور و غیرممکن به نظر می‌رسیدند. به هر حال بکارگیری سیستم‌ساز دنیای جدیدی را به روی کاربران گشوده است که می‌توانند آزادانه و بدون محدودیت به نیازهایشان فکر کنند. موارد زیر جزئی از مزایای استفاده از سیستم‌ساز برسا می‌باشد:

 •  1. قابلیت تغییر و تطابق کامل نرم‌افزار با نیازهای سازمان
 •  2. هزینه پیشتیبانی بسیار پائین برای تطابق نرم‌افزار با تغییرات سازمانی
 •  3. عدم وابستگی به فناوری و قابلیت بکارگیری همزمان فناوری‌های مورد نظر (وب/ویندوز – sql , oracle )
 •  4. یکپارچگی اطلاعاتی بین تمامی سیستم‌های تولید شده
 •  5. قابلیت ایجاد سیستم‌های جدید توسط مشتری بدون نیاز به شرکت برسا
 •  6. عدم نیاز به بروزرسانی نرم‌افزار برای ایجاد سیستم‌های جدید و یا اعمال تغییرات در نرم‌افزارهای موجود
 •  7. استفاده از سرویس‌های فراوان مهیا شده بر روی بستر سیستم‌ساز (فکس، ایمیل، پیامک، ضبط مکالمات، Caller Id، تلفن گویا، تشیخص صوت، پخش صوت از متن، جستجوگر محتوای فایل و ...)
 •  8. یکپارچه‌سازی سایر سیستم‌های اطلاعاتی موجود در سازمان
 •  9. پیاده‌سازی سیستم‌های هوشمندی تجاری
 • 10. سادگی و استاندارد بودن واسط کاربری
 •     و...