مزایای فنی سیستم ساز برسا


سیستم‌ساز به عنوان یکی از اجزای اصلی راهکار جامع تولید نرم‌افزارهای سازمانی شرکت برسا، مزایای فراوانی را برای سازمان‌های استفاده‌کننده به همراه خواهد داشت که موارد ذیل در زمره اهم آنان قرار دارند.

  • سرعت و کیفیت بالای تولید نرم‌افزارهای سازمانی (کاهش حدود 70% زمان تولید): یکی از مهمترین مزایای استفاده ازسیستم‌ساز برسا سرعت بالای تولید برای ساخت نرم‌افزارهای سازمانی است. البته علیرغم این سرعت بالا به دلیل استفاده از زیرساخت‌های آماده و تست شده، کیفیت نیز بطور کامل حفظ شده و احتمال خطا و اشتباه در ساخت برنامه‌های کاربردی مورد نیاز (نه در سطح تحلیل و طراحی) به صفر می‌رسد.
  • انعطاف‌پذیری و قابلیت تغییر: از جمله ویژگی‌های ذاتی بستر سیستم‌ساز قابلیت تغییر و انعطاف‌پذیری در انجام درخواست‌های کاربران می‌باشد. این بستر بصورت کاملا پویا می‌تواند اقدام به ایجاد روال‌ها و فرم‌های مختلف و متنوع با امکانات مورد نیاز ساخت برنامه‌های کاربردی نماید.
  • یکپارچگی اطلاعاتی: استفاده از بستر سیستم‌ساز می‌تواند منجر به یکپارچگی اطلاعاتی در سازمان شود. این یکپارچگی در چندین سطح محقق می‌شود که میتوان به مواردی شبیه بهره‌مندی از اطلاعات پایه مشترک، نرمال‌سازی نگهداشت اطلاعات در پایگاه داده بصورت خودکار توسط زیرساخت سیستم‌ساز، عدم تکرار اطلاعات مشابه در حوزه سیستم‌های کاری مختلف، اتصال فرم‌های اطلاعاتی مختلف و گاهی در حوزه سیستم‌های کاری مختلف به یک فرآیند (سیستم مدیریت فرآیندی و موتور جریان کار)، ارتباط فرم‌های اطلاعاتی سیستم‌های مختلف بصورت دو سویه به یکدیگر و ... اشاره نمود.
  • بهره‌مندی از معماری سرویس‌گرا: شرکت برسا نوین رای با توجه به اعتقاد راسخ به حفظ اصول اساسی معماری سازمانی در طراحی نرم‌افزارهای کاربردی، به جای تکیه بر روش‌های مبتنی بر پایگاه داده از طریق لحاظ نمودن این امر در ایجاد و توسعه نرم‌افزارهای مبتنی بر سیستم ساز، کاملا معماری سرویس‌گرا در سطوح ساخت برنامه های کاربردی را حفظ نموده و در این بستر، برنامه‌های کاربردی به سادگی می‌توانند سرویس‌هایی را در اختیار سایر برنامه‌های کاربردی قرار داده و یا از سرویس‌های فراهم شده توسط آنها استفاده نمایند.
  • قابلیت توسعه و برنامه‌نویسی C# .Net: از آنجا که ساخت نرم‌افزارهای سازمانی بزرگ دارای نیازهای خاص و قواعد کاری پیچیده‌ای است که نیاز به انعطاف بالایی دارد نیاز به قابلیت توسعه از طریق نوشتن کدهای برنامه‌نویسی اجتناب ناپذیر و ضروری است. بستر سیستم‌ساز برسا امکان اضافه نمودن کدهای C# برای محقق ساخت منطق‌های کاری پیچیده و تودرتو را دارا می‌باشد که امکانات وسیعی برای رفع این نیاز در اختیار طراح سیستم و یا برنامه‌نویس قرار می‌گیرد.
  • چابک سازی فرآیند توسعه: رویکرد سیستم ساز برسا توسعه سریع و چابک Agile می باشد که در این راستا خودسیستم ساز ابزار مدل سازی و نیز امکان تولید فرآورده Artifact و مستندات فنی تحلیل وطراحی را فراهم می آورد. بعبارتی دیگر مستنداتی زنده و معتبر متناسب با توسعه سیستم فراهم می گردد.