سیستم ساز برسا


مزایای فنی سیستم ساز

سیستم‌ ساز به عنوان یکی از اجزای اصلی راهکار جامع تولید نرم‌افزارهای سازمانی شرکت برسا، مزایای فراوانی را برای سازمان‌های استفاده‌کننده به همراه خواهد داشت

ادامه مطلب


مزایای ایجاد شده برای کارکنان

استفاده از بستر سیستم‌ساز برسا برای تولید نرم‌افزارهای سازمانی و یا انجام پروژه‌های نرم‌افزاری تحولات نوینی را برای کاربران به همراه آورده است که معمولا در روش‌های سنتی تولید نرم‌افزار غیرقابل تصور و غیرممکن به نظر می‌رسیدند. به هر حال بکارگیری سیستم‌ساز دنیای جدیدی را به روی کاربران گشوده است که می‌توانند آزادانه و بدون محدودیت به نیازهایشان فکر کنند

ادامه مطلب


معماری و ساختارها

معماری نرم‌افزارعبارتست از ساختار و سازمان یک سیستم نرم‌افزاری که به منظور پشتیبانی از عملیات مشخص، بر روی سازماندهی اجزاء متمرکز می‌باشد. در واقع اجزاء را در حوزه‌های مرتبط به هم گروه بندی می‌کند. دیگر حوزه‌های مرتبط به هم، بر روی تبادل و تعامل با این حوزه متمرکز می‌شوند.

معماری نرم‌افزار در واقع انتخاب یک ساختار کلی برای پیاده سازی یک پروژه نرم‌افزاری بر مبنای مجموعه ای از نیازهای کاربری و تجاری یک سیستم نرم‌افزاری است تا هم بتوان کاربردهای مورد نظر را پیاده سازی کرد و هم بتوان کیفیت نرم‌افزار، تولید آن و نگهداری آن را نیز بهینه کرد و سرعت بخشید. به عبارتی دیگر: معماری نرم افزار یک برنامه یا سیستم محاسباتی، ساختار یا ساختارهای آن سیستم محاسباتی است که خصوصیات قابل رویت از بیرون، عناصر و ارتباطات بین آنها را نشان می دهد.

ادامه مطلب


پروژه های انجام شده

 سرعت و قابلیت پویایی بستر سیستم‌ساز برسا و همچنین استفاده از متدولوژی Agile در تحلیل و طراحی سیستم‌های اطلاعاتی که منجر به بالارفتن کیفیت نرم‌افزارهای تولید شده و همچنین رضایتمندی بیشتر مشتریان از پروژه‌های انجام شده می‌گردد.  بر همین اساس شرکت برسا نوین رای موفق گردیده است در مدت زمان کوتاهی تنوع و تعداد بالایی از پروژه‌های نرم‌افزاری را در سازمان‌های مختلف به انجام برساند 

ادامه مطلب