استانداردهای مدیریت پروژه


با جهانی شدن شرکت ها و و کمپانی های بزرگ در عرصه های مختلف ساخت و تولید بهتر است که مدیران و صاحبان کسب و کار های مختلف نیز با استانداردهای جهانی مدیریت پروژه آشنا شوند.بهره گیری از این استانداردها صاحبان و مجریان پروژه های مختلف را در راستای پیشبرد برنامه ها و اهدافشان یاری خواهد کرد.

PMBOK

این استاندارد از متداول تذین استاندارد های مدیریت پروژه در سرتا سر جهلان است.این استاندراد در نه بخش تهیه و تدوین شده است.PMBOK بیشتر نگاهی نظری دارد.این استاندارد سالانه مورد بازبینی قرار گرفته است و و در صورت نیاز به ویرایش تغییراتی در آن به عمل می آید.

APM

این استاندارد شامل هفت بخش اصلی و چهل بخش فرعی می باشد.که در هر بخش قسمت هایی از مفاهیم بنیادین مشاوره مدیریت در آن به تفضیل شرح داده شده است.APM از رقبای اصلی PMBOK  است که طرفداران خاص خود را دارد.

British Standard-BS6079

این استاندارد مورد پذیرش صنعت و دولت انگلستان است.این استاندارد بیشتر برای پروژه های عمرانی مربوط به دولت استفاده شده است و دارای فازهای شروع,برنامه ریزی]کنترل و نظارت و پایان پروژه است.

JPMF

این استاندارد در چهار بخش تنظیم شده است ولی تفاوت عمده ای که با استاندارد های قبلی دارد تمرکز آن بر ایجاد خلاقیت و ارزش گذاری در مشاوره مدیریت پروژه هاست.

علاوه بر استاندارد های بالا استاندارد های دیگری نیز تدوین شده اند که عمومیت و مقبولیت استانداردهای دیگر را ندارند.برای انتخاب استاندارد های مورد نظر نیاز است به نوع پروژه ,محیط اجرای آن ,نظر مشتری و حامیان مالی پروژه در نظر گرفته و با مدیرانی که در پروژه های مشابه تج دارند مشورت شود.