استاندارد مدیریت کیفیت


استاندارد ISO 9001:2008

استانداردISO9001:2008جامع ترین و کامل ترین استاندارد مدیریتی در سطح جهان است که در راستای دو هدف مهم خود که عبارتند از مشتری مداری و بهبود مستمر کیفیت محصول و ارائه خدمات تمامی فرآیندهای سازمان را به صورت سیستماتیک تحت کنترل گرفته و بهبود می دهدهدف از طراحی این استاندارد بهبود مستمر کیفیت، تولید محصول (ارائه خدمات) با کیفیت بالاتر،جلوگیری از دوباره کاری ها و موازی های حین کار، کمک به بازاریابی و فروش بیشتر محصول و ایجاد تقاضا و همچنین حصول اطمینان از برآورده سازی نیازها وانتظارات مشتریان می باشد. مضاف بر این در زمان فعلی استقرار سیستم مدیریت کیفیتISO9001: 2008  برای تمامی سازمانهایی که می خواهند در زمینه کاری خود فعالیت کنند و خواستار رضایتمندی و وفاداری مشتریان و کارفرمایان هستند به عنوان یک استاندارد در راستای تضمین کیفیت محصول و ارائه خدمات الزامی به نظر می رسد. استانداردISO 9001: 2008   سیستم مدیریت کیفیت پایه و اساس تمامی استانداردهای دنیاست به طوریکه جهت استقرار هر سیستم مدیریت ،(استاندارد ملی،گواهینامه محصول اروپاCE ،مدل های تعالی سازمان مانندEFQMو مدیریت استراتژیک و...) هرگونه استاندارد دیگر ابتدا استقرار سیستم مدیریت کیفیت لازم الاجراست.

 الزامات ISO 9001

یکی از مهمترین خواسته های ISO9001:2008 داشتن نگرش فرآیندی به امور سازمان می باشد تا به این وسیله مدیریت در سازمان بهتر اعمال و اثربخشی اقدامات و سیستم یهتر سنجیده شود. در تمام سیستم های کیفیت مستند سازی یک اصل اساسی می باشد استاندارد ISO9001:2008از شرکتها می خواهد یک سیستم برای کنترل مستندات خود ایجاد کنند . پس از آن استاندارد وظایف و مسئولیت هایی را در ارتباط با مدیر عامل شرکت مطرح میکند . بعد از آن نوبت به بیان الزماتی در ارتباط با نحوه مدیریت منابع می کند در مرحله بعدی استاندارد به بیان الزاماتی برای مراحل پدید آوری محصول از گرفتن سفارش تا تحویل کالا و یا ارائه خدمات را مطرح می کند .  و دست آخر در استاندارد کنترل های مورد نیاز سیستم مدیریت تعریف می شود.

 روند اجرایی

 1. شناخت وضع موجود سازمان بر اساس استاندارد ISO 9001:2008 مشتمل بر ساختار سازماني، فرآيند هاي اصلي سازمان ، داده هاي جاري درارتباط با الزامات سيستم مورد نظرو ارائه گزارش وضع موجود به کارفرما

 2. برگزاری دوره های آموزشی تشریح الزامات و مستندسازی ISO 9001:2008 برای پرسنل

 3. تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر سيستم مديريت ISO 9001:2008 و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني

 4. تعریف ساختار سازمانی و شناسایی فرایندها و تدوین نقشه فرایندهای سازمان

 5. مشارکت و همکاری در تدوین خط مشی کیفیت و اهداف کلان کیفی و تهیه برنامه عملیاتی اهداف

 6. تدوين روش اجرايي كنترل مدارك و سوابق و بررسي مدارك موجود از نظر تائيد مدارك در حال استفاده و يا منسوخ و بررسي تغييرات اعمال شده در مدارك

 7. تدوين روش اجرايي مورد نياز در رابطه با انجام اقدامات اصلاحي و پیشگیرانه و بررسي چگونگي انجام اقدام اصلاحي كه تاكنون انجام نشده است اعم از تحليل علل و رفع مشكل و چگونگي پايش اثربخشي اقدامات انجام شده.

 8. تدوین روشهاي اجرايي براي كنترل محصول نامنطبق، ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت

 9. تدوین شرح وظایف پرسنل، بررسی شایستگی کارکنان در سطوح مختلف و تدوین شرایط احراز شغلی، نیازسنجی آموزشی و تدوین برنامه آموزشی سالانه

10. تدوين و به اجرا درآوردن روش اجرايي براي انتخاب و خريد خدمات و ملزومات مورد استفاده كه بر كيفيت محصولات و خدمات موثر است. بررسي فهرست عرضه‌كنندگان مواد مصرفي، خدمات مؤثر بر كيفيت آزمونها و كاليبراسيونها و كيفيت نگهداري سوابق.

11. تدوين دستورالعمل هاي مورد نياز براي تشريح چگونگي بكارگيري تجهيزات مورد استفاده و وضعيت نگهداري آنها حسب نياز و تدوین برنامه تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه و بهبود وضعيت كاليبراسيون و سيستم شناسايي

12. تدوين روش اجرايي مورد نياز در رابطه با حل و فصل شكايات واصله از مشتريان و ديگر طرفهاي ذينفع، بررسي و بهبود وضعيت نگهداري سوابق مربوط به شكايات مشتري و تدوین روش اجرایی سنجش رضایت مشتریان 

13. تدوین شاخص فرایندها و پایش و اندازه گیری فرایندها

14. انجام ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت

15. همکاری مشاور در برگزاری جلسه بازنگری مدیریت

16. حضور در مرحله مميزي نهايي (Final-Audit) كه توسط نماينده شرکت ارائه دهنده گواهينامه بين المللي انجام خواهد شد و مشاور همكاري لازم را در اين زمينه با سازمان به منظور اخذ تائيديه گواهينامه بين المللي خواهد داشت.

  

مزایای گواهینامه ایزو 9001

 بهبود عملکرد تجاری و مدیریت ریسک تجاری

جذب سرمایه، ارتقا شهرت برند و رفع موانع مبادلات

بهبود در برنامه ريزي سازماندهي و كنترل سازمان توسط مديريت

بازاریابی موثر و کارآمد در جهت افزایش تعداد مشتریان

بالا بردن سطح رضایت مشتریان از طریق ایجاد اطمینان بیشتر و ارایه خدمات بهتر به آنان

اعمال کنترل های موثر بر فرآیند ها و بهبود روش ها

کاهش هزینه ها، ضایعات، دوباره کاری ها و تعداد خطاها

بهبود کیفیت و نحوه ارایه خدمات

و...