خدمات مشاوره فرایند و ایزو


چندین سال است که اصطلاح ایزو ماییه تفاخر و تبلیغ محصولاتی و خدماتی شده که در کشور ما عرضه میشود.این عناوین البته فقط مختص کشور ما نیست.بلکه استانداردهای جهانی است که داشتن هریک از آنها نشانگر داشتن مجموعه ای از امتیازات و برتری هاست. متأسفانه نداشتن شناخت صحیح و کامل در باره این استانداردها گاهی مارا نسبت به کیفیت محصول و یا خدماتی که به دنبال آن هستیم گمراه میکند.

ایزو یک شبکه از مؤسسات استاندارد ملی در 147 کشور دنیاست.که بر پایه یک مرکز در هر کشور و یک مرکز اصلی در شهر ژنو در سوییس فعالیت میکند.و وظیفه هماهنگی مراکز مختلف را دارد.

انواع استانداردهای ایزو:

استاندارد ایزو 9000:

سری استاندارد های ایزو 9000در سال های 1994 و 2000 با نگرش فرایند گرا و نهادینه کردن بهبود مستمر در سیستم مدیریت کیفیت سازمان از طریق اصلاح فرایند ها مورد ویرایش قرار گرفت.در واقع این استاندارد به یک محصول خاص داده نمیشود بلکه فرایند تولید کالا و یا خدمات را در یک واحد تجاری مورد ارزیابی قرار میدهد.

استاندارد HSE  و IMS:

یک سیستم مدیریت سازمان یافته چارچوبی ایجاد میکند که در قالب آن افراد میتوانند به طور منظم برای سیستم کار کنند و در مقابل درآمد مطلوبی به دست بیاورند.

به عبارت دیگر سیستم مدیریت روشی است که ما میخواهیم کارها انجام شوند.سیستم مدیریت میتواند در زمینه های گوناگونی همچون کیفیت,بهداشت و ایمنی و محیط زیست مد نظر قرار گیرد.

مزایا ایزو:

تمرکز بر روی مشتری

فراهم نمودن رهبری 

درگیر کردن افراد

استفاده از رویکرد فرایندگرا

اتخاذ یک رویکرد سیستمی

تشویق بهبود مستمر

تشخیص حقایق قبل از تصمیم گیری

سازمان ها برای حفظ موقعیت بازار ملی و بین المللی خود میبایست با هدف تولید محصول و ارائه خدمات و همچنین استفاده از فرایندهای با کیفیت در بازار رقابت برای بهبود گام بردارند.از این رو برای رسیدم به این هدف استفاده از سیستمی مشخص که در عرصه بین المللی بارها مورد استفاده قرار گرفته شده است توصیه میشود.