ماژول های اصلی


مدیریت مستندات

کار با مستندات بخشی از کار روزانه هر یک از کارکنان را تشکیل می دهد، از اینرو دسترسی راحت و آسان به مستندات بسیار مهم می ­باشد؛ این بخش، یعنی مدیریت مستندات، ارتباطی با فرآیند های خودکار ندارد و BPMS باید آن را در سطحی بالاتر مدیریت نموده و در واقع شامل مدیریت جامع تمام مستندات سازمان باشد.

نکته : همه انواع این اطلاعات، به عنوان مستند شناخته می­ شوند: نامه ­ها، قوانین و مقررات، استاندارد ها، صورتحساب­ ها، فرم ­ها، لیست ­ها، نقشه­ ها، تصویرها، فایل­ های صوتی، فایل­ های تصویری و هر نوع اطلاعات دیگری از قبیل صفحات وب یا پایگاه­ های داده.

AuraPortal امکان مدیریت کارآمد همه انواع مستندات را با هر درجه ­ای از پیچیدگی می­ دهد؛ مستنداتی نظیر: فایل­ ها، تاییدیه ­ها، امضای الکترونیک، جستجوی محتوا، تصمیم ­ها و ... . ساختار و رفتار کتابخانه ­های اسناد بمنظور انطباق با هدف ایجاد آن­ها، قابل طراحی و انجام تنظیمات کامل است؛ بگونه ­ای که امکان خودکار نمودن عملیاتی که قرار است روی مستندات انجام شود را فراهم می­ سازد. فرآیندهایی که هر روز، بمنظور کنترل فعالیت­ های مربوط به مستندات،  اجرا می ­شوند در واقع به حامل­ های طبیعی داده­ ها و اطلاعات مورد نیاز برای بهبود عملکرد و بهینه نمودن فرآیند ها تبدیل می­ شوند. AuraPortal تمام چرخه عمر یک مستند را مکانیزه و بهینه می­ نماید.


شبکه داخلی و خارجی


پورتال کارکنان

پورتال کارکنان شامل تمام امکانات و کانال ­های ارتباطی است که با فناوری­ های نوین ارائه شده است. این سیستم همکاری و تعامل کارای فرآیندهای خودکار است که در نتیجه آن، شخص لیستی از وظایف انتساب داده شده را مشاهده می­ نماید. این لیست در فضایی مشاهده خواهد شد که تمام عناصر مدیریتی، سازمانی و کنترلی در یک جا گردآوری شده ­اند:

اولویت­ بندی، جستجوی متنوع، مهلت انجام، هشدارها و ...


پورتال خارجی

پورتال کارکنان شامل تمام امکانات و کانال ­های ارتباطی است که با فناوری­ های نوین ارائه شده است. این سیستم همکاری و تعامل کارای فرآیندهای خودکار است که در نتیجه آن، شخص لیستی از وظایف انتساب داده شده را مشاهده می­ نماید. این لیست در فضایی مشاهده خواهد شد که تمام عناصر مدیریتی، سازمانی و کنترلی در یک جا گردآوری شده ­اند:

اولویت­ بندی، جستجوی متنوع، مهلت انجام، هشدارها و ...