قابلیت های دیگر


محیط تست

به کمک این افزونه، محیط تست دقیقا شبیه به محیط اصلی و با همان داده­ ها ایجاد می­ شود که امکان تست کلیه طراحی­ های انجام شده قبل از انتقال به محیط کاربری را فراهم می ­آورد. با کمک این افزونه می ­توان از صحت عملکرد سامانه، در شرایط مختلفی نظیر بروز رسانی سیستم عامل، نصب Service pack و hotfix، نصب نسخه های جدید و ... اطمینان حاصل نمود.


سه محیط هم زمان

به کمک این افزونه، محیط کاربری بصورت کامل از محیط توسعه و تست جدا می­ شود. بعد از اینکه طراحی­ های جدید انجام و تست شد، خروجی تغییرات جدید وارد محیط کاربری می ­شود. 

1- محیط توسعه: این محیط بطور خاص برای طراحی کلاس­ های جدید فرآیند اختصاص داده شده است. از آنجا که نصب آن در محیطی کاملا مستقل از محیط کاربری انجام می ­شود، این استقلال تا زمانی که طراحی­ ها در این محیط انجام و تست انجام  ­شود و تا قیل از انتقال به محیط کاربری، تضمین خواهد شد.

2- محیط تست: محیطی برای تست طراحی ­های جدید، قبل از انتقال آن­ها به محیط کاربری و  بمنظور اطمینان از صحت عملکرد طراحی­ های انجام شده.

3- محیط کاربری: محیط فعالیت کاربرها و کار با فرآیند ها و فرم­ های طراحی شده که حاوی داده ­ها و اطلاعات اصلی تولید شده در سازمان می­ باشد.


چند زبانه بودن

AuraPortal سیستمی چند زبانه است که به کاربر (داخلی یا خارجی)، این امکان را بوجود می­ آورد که با زبان دلخواه خود در سیستم فعالیت نمایند. علاوه بر زبان، ظاهر پنجره­ های نرم ­افزار نیز براساس نیازمندی ­های سازمان قابل تغییر و شخصی­ سازی است.

 تنظیمات زبان برای فیلد های هر فرم، از دو مجرا قابل انجام است: 

روش اول زمانیست که عنوان این فیلد ها در واژه نامه AuraPortal ایجاد می­ شود. در این واژه­ نامه، می ­توان معادل همه واژه ­ها را به زبان­ های دلخواه تعریف نمود.

روش دوم به این شکل است که در هنگام طراحی فرم برای یک وظیفه، رکورد یا ... می­ توان زبان هر واژه را تغییر داد و این بدین معنیست که واژه ­ها قابل انطباق با شرایط مختلف هستند.