AuraPortal BPMS


AuraPortal
نرم­ افزاریست که بستری را برای طراحی و اجرای فرآیندهای کاری با هر درجه­ ای از پیچیدگی و بدون نیاز به کدنویسی ارائه می­ دهد.  این ابزار در همه سازمان­ های کوچک و بزرگ قابل استفاده می ­باشد. 
AuraPortal می­ تواند همه یا بخشی از فرآیندهای سازمان را بصورت خودکار، کنترل نماید. هسته اصلی این نرم افزار Core BPM می ­باشد که خود دارای 3 ماژول است:

فرآیندها (Processes)

 شبکه داخلی / خارجی (Intranet, Extranet)

و مدیریت مستندات (Document Management)  

Auraportal به جز ماژول­ های ذکرشده، ماژول­ های اختیاری دیگری را هم شامل می­ شود که استفاده از آن­ها امکانات گسترده ­تری را در اختیار سازمان قرار می ­دهد. این ماژول­ ها عبارتند از:

قواعد کاری (Business Rules)

 یکپارچگی فرآیندها با وب (Wide Intraction Platform) 

مدیریت محتوا (Content Management)

و تجارت برخط (Online Commerce)